bojarsov WEB

stránky o fotografii a internete

www.bojars.sk sú osobné stránky, ktoré jednoduchou formou informujú o problematike týkajúcej sa internetu a manažmentu jeho fungovania. Pôvodne bola táto doména komerčná a mala propagovať živnosť jedného nádejného webdizajnera, ktorý túto živnosť ukončil po ročnej "skúšobnej dobe". V súčasnosti sú tu pridané niektoré fotografické pokusy a niekoľko jednoduchých dizajnových kreácií.

Poznámka: Obsah stránok www.bojars.sk podlieha ochrane podľa platnej legistlatívy týkajúcej sa autorského zákona č. 618/2003 a jeho neskorších/ aktuálnych noviel, pokiaľ v ňom pre niektorý konkrétny subjekt nie sú uvedené iné licenčné podmienky.


Táto stránka je prezentáciou jednoduchej internetovej vizitky na www.bojars.sk

NAJ.sk
Rank SK

Free counters!